اموزش

آموزش

سایه حامی آینده سازان جامعه

تصویر
ورزش

تربیت بدنی و اوقات فراغت

تندرستی را تضمین و شخصیت رامتعادل می سازیم

تصویر
بداشت درمان

بهداشت و درمان

حمایت همگانی از بیماران نیازمند

تصویر
 حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی

حمایت فراگیر از خانواده های نیازمند

تصویر
 روان شناسی

روان شناسی

از آسیب پذیری به تاب آوری

تصویر
 جهاد و سازندگی

جهاد و سازندگی

خدمت رسانے برای تحقق عدالت

تصویر
درباره ما
درباره ما

در این موسسه قصد بر آن داریم تا همت جوانانه را به اشتغال پایدار و نوین تبدیل کنیم و این اشتغال را صرف امور مهربانانه کنیم . مهربانی تنها یادگار ماندگار است. این جمع همدل و یکدل در سال 1398 به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی پا به عرصه مهربانی گذاشتند؛ آمده اند تا اثبات کنند برای حل مشکلات امور مالی و اقتصادی کوچکترین بخش حل نیاز هاست و یکرنگی باعث استحکام این جمع شده است.

چرا ما را انتخاب کنید

جمع جوان و همدل سایه در نظر دارند با توانمندسازی و ارائه خدمات به جوانان به هدف محرومیت زدایی برسند. محرومیت زدایی تنها برنامه های حمایتی نخواهد بود و در عرصه های مختلف میتوان به این هدف دست یافت. این مجموعه به صورت یک شتاب دهنده اجتماعی باعث آشنایی تخصص ها، هلول یک آشنایی تخصصی، ایجاد یک اشتغال پایدار و در انتها نیل به هدف محرومیت زدایی خواهد شد.

0

حامیان تایید شده

2

سازمان حامی

0

خدمات در باشگاه

0

خدمات ارائه شده


طراحی احمدرضا رحمتی 09351965202